پورتال مجلات- [اخبار پایگاه]
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۴/۳۰ | 
صلنامه علمی­ بیهوشی و درد وابسته به انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران است. این مجله به صورت فصل­نامه و به زبان فارسی با خلاصه مقالات انگلیسی منتشر می­شود و در کلیه مباحث مشتمل بر جنبه­های گوناگون بیهوشی و درد مقاله می­پذیرد. مجله بیهوشی و درد بمنظور انتشار فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی و آگاهی پژوهشگران، پزشکان، و دیگر علاقه‌مندان از جدیدترین دست آوردهای علمی درزمینه بیهوشی و درد با گرایشهای بالینی، علوم پایه و دارویی، مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی، پذیرای مقالات پژوهشگران محترم است. نویسندگان محترم مقاله خود را بر اساس ساختار مجله آماده کرده و به صورت آنلاین از طریق سایت مجله ارسال میکنند.
نشانی مطلب در وبگاه پورتال مجلات:
http://iums.ac.ir/find.php?item=179.30179.7617.fa
برگشت به اصل مطلب